Gloheca is een LCR geregistreerde vaccinatiecentrum. Vergoedingen door alle zorgverzekeraars volgens uw polisvoorwaarden.