Afspraak maken            Keuringsformulieren downloaden

De KNMG heeft een richtlijn (puntenlijst) geschreven ten behoeve van de afgifte van een medische verklaring voor adoptie. De medische keuring voor adoptie (adoptiekeuring) wordt volgens deze lijst uitgevoerd.

Voor de adoptiekeuring moet een gezondheidsverklaring naar waarheid worden ingevuld, door een onafhankelijke arts. Op deze verklaring staan niet alleen vragen over uw lichamelijke gezondheid, maar ook over mogelijke psychische problemen. 
Uw gezondheid of uw psychische gesteldheid mag namelijk geen risico vormen voor het kind. Zo nodig kan de raadsonderzoeker, met uw toestemming, nadere informatie opvragen bij uw arts of hulpverlener over de inhoud van de adoptiekeuring.

De keuring kan altijd op zeer kort termijn plaatsvinden op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Wij zijn ook in de avond en op Zaterdag open.

Kosten
De kosten van de keuring zijn gebaseerd  op de wettelijke vastgestelde CTG tarieven en zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek en met name van het aanvullende onderzoek van bloed en urine. De kosten voor de medische keuring excl. bloed en urine zijn 75 euro.