Voor de taxi keuring zijn naast het vak bekwaamheidsdiploma twee documenten vereist:

  • Geneeskundige Verklaring 
  • Verklaring Omtrent het Gedrag 

Voor de Geneeskundige Verklaring is een medische keuring nodig. 
De arts oordeelt, eventueel na het raadplegen van een specialist, of de chauffeur is goedgekeurd voor het beroep van taxichauffeur. 
De Geneeskundige Verklaring heeft, net als de chauffeurs pas taxi, een geldigheid van vijf jaar. Wanneer er medische redenen aanwezig zijn om hiervan af te wijken, kan de verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven. In dat geval dient de chauffeur een maand voor het verstrijken van de geldigheid opnieuw gekeurd te worden en een nieuwe medische verklaring te overleggen aan de Inspectie.