Afspraak maken 

Bij een medische duikkeuring wordt er beoordeeld of u medisch geschikt bent om een fysiek zware functie zonder problemen en risico’s uit te oefenen. We keuren sportduikers en brandweerduikers. De duikers worden gekeurd door een gecertificeerde duikerarts A.
Tevens neemt de arts een uitgebreide vragenlijst over de gezondheid met u door. Vervolgens vindt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. De aanvullende onderzoeken die verricht zullen worden zijn onder andere lengte en gewicht, een ogentest, een gehoortest, een urinetest, een longfunctietest en een inspanningsonderzoek.
Tijdens de keuring wordt er bekeken of u voldoet aan bepaalde richtlijnen. Indien aan deze richtlijnen wordt voldaan, wordt u medisch geschikt geacht om een fysiek zware functie uit te oefenen zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt van betrokkene en derden.
Na de keuring ontvangt u direct alle uitslagen. 
Indien nodig wordt u voor verder onderzoek verwezen naar de desbetreffende specialist.